U bent hier: Home » Participatie » Schoolraad

Wie of wat is de schoolraad en wat doet ze?

Bevoegdheden

 • School wordt bestuurd door de directeur, bijgestaan door een adviserende schoolraad
   
 • Schoolraad adviseert de directeur over:
  • algemene organisatie van de school
  • werving van leerlingen en cursisten
  • organisatie exta muros en parascolaire activiteiten
  • schoolbudget
  • schoolwerkplan
    
 • Overleg met de directeur:
  • vastleggen criteria aanwending lestijdenpakket
  • organisatie niet- lesgebonden opdrachten
  • welzijn en veiligheid op school
  • schoolreglement
    
 • Schoolraad adviseert raad van bestuur en algemeen directeur:
  • de toewijzing van het mandaat van directeur
  • de programmatie van het studieaanbod
  • de schoolinfrastructuur
  • de organisatie van het leerlingenvervoer
    
 • Schoolraad heeft recht op informatie te vragen over beslissingen van directeur en bestuursorganen van de scholengroep die het schoolleven beïnvloeden.

De raad is als volgt samengesteld

 • Rechtstreeks verkozen door de ouders:
  • Ann Cuypers
  • Elke De Belder
  • Luc Vogels
    
 • Rechtstreeks verkozen door het personeel:
  • Pieter Decancq
  • Marco Van der Taelen
  • Ellen Van Reeth (secretaris)
    
 • Gecoöpteerd:
  • Raymond Van den Eynden (voorzitter)
  • Fabian Hermans
    
 • Technicus:
  • Marianne Op de Beeck
  • Hendrik Van Bocxlaer
    
 • Directie:
  • Marjan Chaubet