U bent hier: Home » Participatie

Participatie

CLB

Een CLB of centrum voor leerlingenbegeleiding is een multidisciplinaire dienst waarop leerlingen, ouders en scholen een beroep kunnen doen. Wij bieden informatie, hulp en begeleiding vanuit een onafhankelijke positie, met beroepsgeheim en volledig gratis.

lees meer >

Leerlingenraad

De nieuwe leerlingenraad is verkozen en al een eerste keer samengekomen.

lees meer >

Schoolraad

Wil je weten wie er in de schoolraad zit en wat hun bevoegdheden zijn. Of wil u graag deel uit maken van onze schoolraad...

lees meer >

Oudervereniging

De school heeft geen ouderraad wel een oudervereniging (feitelijke vereniging). In overleg met de directeur organiseert de oudervereniging activiteiten.

lees meer >

Vriendenkring

De Vriendenkring heeft reeds een jarenlange traditie binnen de school. Door het inrichten van allerlei activiteiten slagen zij er steeds weer in om voor extra financiële middelen te zorgen. De opbrengsten van deze activiteiten gaan dan ook integraal naar onze leerlingen.

lees meer >

Raad van Bestuur

De Raad van Bestuur is de inrichtende macht van alle scholen die behoren tot de scholengroep.
Deze raad is bevoegd voor het algemeen beleid, het pedagogisch beleid, het personeelsbeleid,
het materieel en financieel beleid voor alle scholen en instellingen van de scholengroep.

lees meer >