U bent hier: Home » Info » Studieaanbod » Keuze CG 2de graad

2de graad FLEX en keuze

Flex 2de graad

Op GO! atheneum Boom zijn er voor alle studierichtingen, uitgezonderd voor de studierichtingen sportwetenschappen en handel, twee lestijden FLEX per week voorzien. Voor de studierichtingen Sportwetenschappen en Handel is er één FLEX-uur.

Tijdens de FLEX-uren versterken we de leerlingen op vier domeinen: we werken aan onderwijsloopbaanbegeleiding, we reiken methoden aan omtrent leren en studeren, zetten in op psychisch en sociaal functioneren en doen aan preventieve gezondheidszorg (bijvoorbeeld mind4schoolness). Op sommige momenten wordt er ingezet op een groepsaanpak (door bijvoorbeeld cirkelgesprekken) waar er op andere momenten zeer individueel gewerkt wordt (door bijvoorbeeld remediëringstrajecten). De FLEX-coaches staan onze leerlingen bij in het in eigen handen nemen van hun leerproces, maar ook inzake plannen en organiseren, actief burgerschap, reflecteren op het eigen leren, het welbevinden op school en dergelijke. Op deze manier gaan onze leerlingen actief aan de slag met zichzelf als lerenden.

In de studierichtingen sportwetenschappen en handel zijn de overige complementaire uren specifiek ingevuld. Voor de studierichting sportwetenschappen wordt dit ingevuld met uren sport terwijl in de studierichting handel het vak dactylografie / toegepaste informatica voorzien wordt.

Keuze 2de graad

Voor alle andere studierichtingen worden er KEUZEmodules aangeboden. Dit initiatief kadert binnen onze visie waarmee we willen inzetten op breed zelfbeeld, divers leerparcours en motiverend leren. We bieden de leerling een aantal keuzemogelijkheden aan waarbij de jongere eigen talenten ontdekt en/of versterkt.

Hiervoor heeft de leerling keuze uit twee mogelijke trajecten: een jaartraject (een heel schooljaar) of een moduletraject (2 modules per schooljaar). De aangeboden jaartrajecten en modules zijn terug te vinden op de volgende pagina.

Opgelet!
1° De leerlingen kiezen hun traject en module na een keuzebeurs tijdens de eerste week van het schooljaar. De keuze wordt in de loop van het schooljaar niet gewijzigd behalve in geval van wijziging studierichting.
2° Omwille van organisatorische redenen behoudt de school het recht een module niet in te richten in het geval er onvoldoende interesse blijkt.
3° Voor de evaluatie van de complementaire uren (keuze en flex) baseren we ons doorgaans op de principes van permanente evaluatie, al dan niet uitgebreid met een competentierapport.

 

3de jaar

4de jaar

 

3de jaar

Jaartrajecten 3de jaar

Taal

Heb jij ooit al eens een nacht voor een Engelse boekenwinkel gekampeerd om de nieuwste Harry Potter of John Green te bemachtigen - of lijkt je dat in elk geval geen dwaas idee? Stroomt er soms  een playlist met Brusselse rap door je oortjes of mik je wel eens een cd met Franse chansons van je ouders in de gleuf? Bezetten Londen en Parijs de hoogste plaatsen op je verlanglijstje met citytrips? Ben je nieuwsgierig naar al die culturen en landen waar je niet ver komt zonder een woordje Frans of Engels te kunnen spreken? Ver of dichtbij, we verkennen het allemaal: boeiende plaatsen, zotte gewoonten, smakelijke recepten, leutige liedjes, populaire schrijvers, pakkende films – you name it: on y va!

In het Jaartraject Moderne Vreemde Talen scherp je je vaardigheden aan en maak je uitgebreid kennis met een ruime greep uit de Engelstalige en Franstalige cultuur. En dat kan alle kanten uit. Alors on danse! Join the Culture Club!

Wetenschappen-wiskunde

Latinisten/economisten/humanisten die het jammer vinden slechts één uurtje chemie en fysica te krijgen en die zich ook extra willen verdiepen in wiskunde om uiteindelijk door te stromen naar een richting met 5 of 7 uur wiskunde zullen dit jaartraject zeker smaken. Met behulp van dit traject houd je je studiekeuzes in de derde graad nog volop open.

Verdieping wetenschappen

Ben je altijd al gebeten geweest door wetenschappelijke proeven? Dan zit je hier op je plaats! In dit vak is er meer tijd en ruimte om experimenten uit te voeren. Hierdoor oefen je je vaardigheden om proeven uit te voeren en verslagen te maken. Op deze manier wordt de leerstof uit de theorie nog eens op een andere manier verwerkt. De onderwerpen sluiten dan ook aan bij de reeds geziene leerstof van chemie en fysica.

 

Moduletrajecten 3de jaar

Antieke cultuur

Je kan tijdens de lesuren naar keuze individueel aan een project werken of in groep.
Projecten kunnen gaan over de mythologische achtergrond van films, boeken, sporten, sterrenbeelden, slavernij, gladiatoren … naargelang de interesse van de deelnemende leerlingen. Wie dat graag wil kan tijdens deze cursus ook kiezen om Grieks te leren. Voor de leerlingen lichamelijke opvoeding en sport wordt er een eerste initiatie anatomie gegeven.
We maken zeker geen saai verslag, maar gaan creatief en in spelvorm met de onderzoeksresultaten aan de slag. We onderzoeken de lesinhouden bijvoorbeeld aan de hand van inleefspelen zodat we zelf ondervinden wat het was om in de oudheid gediscrimineerd of bevoordeelt te worden. We leggen ook telkens de link naar onze eigen leefwereld.
Wat maakt deze module zo interessant?
Omdat jullie zelf – samen met mij - de inhoud van de cursus bepalen, kan het niet anders dan dat de leerstof interessant zal zijn voor jullie. De Grieks-Romeinse cultuur is de oorsprong van onze eigen cultuur en leert ons dus iets meer over onszelf.

Artistieke vorming

Tekenen, schilderen, fotograferen, beeldhouwen, …, het gaat steeds om een visuele vorm van communicatie.
Binnen de visuele communicatie zijn er 2 belangrijke aspecten.
De inhoud of de boodschap, wat willen we vertellen en de compositie, hoe is het beeld opgebouwd.
We gaan in deze cursus op zoek naar de geheimen van de compositie. Dit gaat over het puur esthetische maar ook over hoe we het beeld zien, waar gaat de aandacht naartoe, hoe worden onze ogen door een beeld geleid.
Tekenen vormt de basis van de meerderheid van beeldende expressievormen. Om de cursus aan te vatten is kunnen tekenen geen must, maar het willen leren wel. Het is ook niet de bedoeling om van iedereen een ‘tekenaar’ te maken, maar je hebt wel een basis nodig.
De eerste lessen zullen dus worden ingevuld met observeren en tekenen.
Dan wordt er ruimte gegeven om volgens eigen interesse een curriculum uit te stippelen. Het is dus zeker niet de bedoeling dat iedereen dezelfde oefeningen maakt.
Bedoeling is om van een aantal technieken te proeven, keuzes te maken en dan te verdiepen.
Schilderen, fotograferen, grafisch ontwerp, digitaal tekenen, boetseren, het zijn enkele van de mogelijkheden maar het is zeker niet tot deze beperkt. De rode draad door dit geheel is de compositie.
Bij eigen ontwerpen komt er natuurlijk ook het verhaal dat je wenst te vertellen. Welke beelden gebruiken we om onze boodschap over te brengen? Opletten dat het niet te anekdotisch wordt. Wat is essentieel, wat is overbodig? Het is belangrijk om daarover te reflecteren.

Bedrijfsleven en communicatie

In een wereld van toenemende digitalisering, neemt het belang van communicatie toe. Zowel het menselijk aspect van communicatie (o.a. groepsdynamica, solliciteren) als het bedrijfsgerichte (efficiënt vergaderen, presenteren) komen tijdens deze lessen aan bod. Dit alles wordt nog eens aangevuld met workshops rond alternatieve communicatietechnieken zoals bijvoorbeeld gebarentaal en overgoten met een sausje van actualiteit. Dit keuzevak is ideaal voor leerlingen die zich wil verdiepen en versterken in allerlei communicatietechnieken en aan de slag willen gaan willen met actuele topics uit de bedrijfswereld .

Dactylo

Time is money. Ben jij ook van dat idee? Bedenk hoeveel tijd je kan sparen door met 10 vingers blind te typen! Dankzij dit traject leer je hoe je dit snel kan realiseren én automatiseren. Je werkt met een online programma waarbij je gecoacht wordt op maat. Een goede typvaardigheid komt altijd en overal van pas. Bijkomend is er ook aandacht voor professionele tekstverwerking en opmaak. Een module die een wereld van verschil maakt voor de rest van jouw verdere leven.

Mediawijsheid

Media is een belangrijk onderdeel geworden van onze samenleving. Het heeft invloed op een mensenleven al vanaf de eerste kinderjaren. Mediawijsheid is het veilig en slim inzetten van alle beschikbare media – digitaal en analoog – om de eigen kwaliteit van leven te vergroten én ervoor te zorgen dat je optimaal kunt deelnemen aan de wereld om je heen.
Mediawijsheid wordt vaak gebruikt als een containerbegrip. Het omvat alles wat te maken heeft met nieuwe media, sociale media, internet, smartphones, tablets en hoe je hiermee moet omgaan.
Wij hanteren deze definitie; mediawijsheid is de verzameling competenties die je nodig hebt om actief én bewust te kunnen deelnemen aan de mediasamenleving.
Deze keuzemodulen zal ingaan op bovenstaande media. We zullen zien op welke manier reclame wordt opgebouwd en waar het allemaal verstopt zit. Wat nu juist propaganda betekent en hoe we onze bevindingen kunnen verwerken in een Digital story. Bestaat er zoiets als Fake news? Hoe kunnen we het herkennen? Is het zo dat een beeld meer zegt dan 1000 woorden? Kan ik mij verweren tegen haat-spraak? Deze onderwerpen en nog veel meer zullen we behandelen in deze keuzemodulen."

Muziek en cultuur

Er zit meer in een liedje dan je denkt...Deze wijze woorden werden ooit bezongen door een man met een pratende hond en gelijk had hij! Verschillende instrumenten met elk hun eigen rol, een stem, een studio, een producer een label en noem maar op...In deze module word je meegenomen op een muzikaal avontuur zowel rondom de wereld als doorheen de tijd. Wat mag je verwachten? Je muziekcollectie en "know how" zal enorm aangevuld worden met topics zoals bijvoorbeeld het ontstaan van techno en hip hop, muziek van eigen kweek, opkomende artiesten en muziek schrijven. Ook enkele muzikale vraagstukken zullen behandeld en besproken worden zoals : is de cover beter dan het origineel? Is dit plagiaat? Wat is een sample? Naargelang de interesse van de groep kunnen we een workshop inrichten zoals dj'en of muziek zelf maken/schrijven.

Schaken en probleemoplossend denken

Tijdens de lessen worden eerst een aantal wiskundige oefeningen opgelost uit de afgelopen wiskunde olympiades (3de graad lagere school, 1ste en 2de graad middelbaar onderwijs - de oefeningen zijn allerlei. Nadien worden schaaklessen aangeboden. De leerlingen werken individueel in een werkboekje (volgens de wereldwijd bekende “Stappenmethode”). Ze starten met stap 1 of stap 2 naargelang hun basiskennis. Per werkboekje volgt er een schaakexamen. Er wordt gedifferentieerd lessen aangeboden. De lessen eindigen met een partijtje schaak. Twee keer per jaar spelen de leerlingen een schaaktornooi (ze leren om te gaan met tijdsdruk - gebruik van een schaakklok).

Er zijn talloze onderzoeken gedaan naar het effect van schaaklessen op de leerprestaties van kinderen. Een klein overzicht: stimuleren van het denkvermogen, probleemanalyse wordt aangescherpt, zelfs een betere leesvaardigheid, scherpere concentratie, geduldig leren zijn, beter ruimtelijk inzicht, sociale vaardigheid wordt gestimuleerd, beter omgaan met stille momenten, beter leren omgaan met fouten maken, (snel) beslissingen leren nemen, enz. enz….
 *terug

4de jaar

Jaartrajecten 4de jaar

Taal

Heb jij ooit al eens een nacht voor een Engelse boekenwinkel gekampeerd om de nieuwste Harry Potter of John Green te bemachtigen - of lijkt je dat in elk geval geen dwaas idee? Stroomt er soms  een playlist met Brusselse rap door je oortjes of mik je wel eens een cd met Franse chansons van je ouders in de gleuf? Bezetten Londen en Parijs de hoogste plaatsen op je verlanglijstje met citytrips? Ben je nieuwsgierig naar al die culturen en landen waar je niet ver komt zonder een woordje Frans of Engels te kunnen spreken? Ver of dichtbij, we verkennen het allemaal: boeiende plaatsen, zotte gewoonten, smakelijke recepten, leutige liedjes, populaire schrijvers, pakkende films – you name it: on y va!

In het Jaartraject Moderne Vreemde Talen scherp je je vaardigheden aan en maak je uitgebreid kennis met een ruime greep uit de Engelstalige en Franstalige cultuur. En dat kan alle kanten uit. Alors on danse! Join the Culture Club!

Verdieping wiskunde

Extra verdieping en verbreding die niet gezien kan worden in richtingen met 4 uur wiskunde worden hier volop behandeld. De echte liefhebbers van de lessen wiskunde zullen zich hier dus zeker thuis voelen!

De module is vooral enorm interessant voor leerlingen die graag in de derde graad kiezen voor een studierichting met 5 of 7 uur wiskunde. Ook de leerlingen die geen uitdaging meer voelen bij de basisleerstof wiskunde zitten hier op hun plaats!

Wetenschappelijk werk

Ben je altijd al gebeten geweest door wetenschappelijke proeven? Dan zit je hier op je plaats! In dit vak is er meer tijd en ruimte om experimenten uit te voeren. Hierdoor oefen je je vaardigheden om proeven uit te voeren en verslagen te maken. Op deze manier wordt de leerstof uit de theorie nog eens op een andere manier verwerkt. De onderwerpen sluiten dan ook aan bij de reeds geziene leerstof van chemie en fysica.

 

Moduletrajecten 4de jaar

Artistieke vorming

Tekenen, schilderen, fotograferen, beeldhouwen, …, het gaat steeds om een visuele vorm van communicatie.
Binnen de visuele communicatie zijn er 2 belangrijke aspecten.
De inhoud of de boodschap, wat willen we vertellen en de compositie, hoe is het beeld opgebouwd.
We gaan in deze cursus op zoek naar de geheimen van de compositie. Dit gaat over het puur esthetische maar ook over hoe we het beeld zien, waar gaat de aandacht naartoe, hoe worden onze ogen door een beeld geleid.
Tekenen vormt de basis van de meerderheid van beeldende expressievormen. Om de cursus aan te vatten is kunnen tekenen geen must, maar het willen leren wel. Het is ook niet de bedoeling om van iedereen een ‘tekenaar’ te maken, maar je hebt wel een basis nodig.
De eerste lessen zullen dus worden ingevuld met observeren en tekenen.
Dan wordt er ruimte gegeven om volgens eigen interesse een curriculum uit te stippelen. Het is dus zeker niet de bedoeling dat iedereen dezelfde oefeningen maakt.
Bedoeling is om van een aantal technieken te proeven, keuzes te maken en dan te verdiepen.
Schilderen, fotograferen, grafisch ontwerp, digitaal tekenen, boetseren, het zijn enkele van de mogelijkheden maar het is zeker niet tot deze beperkt. De rode draad door dit geheel is de compositie.
Bij eigen ontwerpen komt er natuurlijk ook het verhaal dat je wenst te vertellen. Welke beelden gebruiken we om onze boodschap over te brengen? Opletten dat het niet te anekdotisch wordt. Wat is essentieel, wat is overbodig? Het is belangrijk om daarover te reflecteren.

Bewegingswetenschappen

Ben jij gepassioneerd in bewegingswetenschappen? Doe jij graag sport en kom je graag te weten hoe alles functioneert? Dan is de keuzemodule zeker iets voor jou!
De focus ligt vooral op het aanleren van een wetenschappelijke denkwijze, die we we dan terugkoppelen naar de sport. Op deze manier krijg je een totaal ander beeld van sport en de sporter zelf.

Via verschillende authentieke opdrachten komen jullie in aanraking met onder andere voedingsleer, rugscholing, hoogtetraining, inspanningsfysiologie, EHBO, trainingsleer, de anatomie van het menselijk lichaam en nog veel meer.

Computationeel denken

De term computational thinking komt de laatste jaren heel veel voor. Veel mensen denken dan aan robots en 3D printen, maar het gaat veel verder dan dit. Computational thinking bestaat dan ook al heel lang, alleen was het toen bekend onder de naam probleemoplossend denken.
Bij deze denkoefening is het de bedoeling dat het voorgestelde probleem wordt opgelost door het probleem te ontleden, informatie te vergaren en verschillende mogelijkheden of algoritmes te creëren om dan tot een oplossing te komen.
Wat heel speciaal is aan deze nieuwe techniek, is dat er geen 1 bepaalde methode juist is. Zo kan je de voorgestelde problemen op heel veel manieren oplossen. Dit alles zorgt ervoor dat het logische nadenken, het programmeren en het stap voor stap denken en analyseren bij het kind wordt versterkt.
Om heel dit thema te laten leven in deze module gaan wij gebruik maken van volgende ICT-middelen:

 • Scratch
 • Makey-Makey
 • Arduino
 • Videomapping

Journalistiek

Met de leerkracht als coach ga je op zoek naar de journalist in jezelf. Misschien schuilt er wel een scherpe vragensteller in je die met boeiende interviews het verhaal achter mensen kan vertellen? Of ben je eerder een persoon die met krachtige beelden en korte teksten een interessante reportage in elkaar steekt?

De journalistieke wereld is zo divers dat we eindeloos veel richtingen uit kunnen. Eén ding is zeker: je leeft je creatief uit.
De manier van werken wordt vastgelegd in samenspraak tussen leerlingen en leerkracht. Je kunt je creatief uitleven en je ontwikkelt heel wat vaardigheden die in je latere leven van pas komen. Kritisch denken, samenwerken en initiatief nemen zijn daar slechts een paar voorbeelden van.  

Marketing en salesmanagement

Ben jij vlot in omgang? Ben je creatief? Kan je je gemakkelijk inleven in anderen?
Dan ben jij misschien wel een geboren verkoper! In dit vak gaan we samen ontdekken hoe bedrijven en vertegenwoordigers hun producten aan de man brengen. Hier komt heel wat meer bij kijken dan enkel reclame. We zullen leren over prijsstrategieën, verschillende soorten reclame, digitale marketing, psychologische factoren, concurrentieanalyses, aantrekkelijke verkoopstanden, .. Na deze opleiding zal je een goede basis commerciële kennis hebben!

Muziek en cultuur

We werken zelfstandig en projectmatig in kleine groepjes en vertrekken vanuit de interessesfeer van de leerlingen. Zij kiezen zelf de inhoud van hun cultureel project en werken samen met gelijkgezinde medeleerlingen. Er wordt informatie verzameld en verwerkt om deze vervolgens aan elkaar te presenteren op een creatieve manier. De manier waarop gepresenteerd wordt is eveneens een eigen keuze: (fotoreportage, filmbeelden, audio-opname, live-act, PowerPointpresentatie,...). Uitzonderlijk en op vraag kan een leerling ook eens alleen werken. De leerkracht biedt tips aan, coacht, begeleidt en evalueert het proces (verwerven en verwerken van informatie) en het product (presentatie). Alle voorstellen die verband houden met cultuur in enge en brede zin zijn welkom: een greep uit de mogelijkheden:

 • een tv-journaal presenteren waarin een politiek, economisch, juridisch of sociaal-cultureel thema verwerkt wordt
 • een debat met pro- en contra argumenten over een actueel onderwerp voeren via een gespreksleider en een eigen standpunt innemen.
 • een reportage maken over een situatie, een omgeving of een bevolkingsgroep die minder bekend is
 • het sociale aspect van een cultuur voorstellen aan de hand van muziek, eetgewoonten en kleding.
 • een interview afnemen van iemand met een specifiek beroep (kan iemand uit de familie zijn) en daarmee een verhelderend beeld scheppen
 • een muzikant of beeldend kunstenaar bespreken (uit heden of verleden)
 • een muziekstuk of beeldend kunstwerk analyseren (uit heden of verleden)
 • een muziekstijl, muziekgenre of beeldende kunststijl bespreken (uit heden of verleden)
 • een eigen creatieve hobby voorstellen
 • een film (beelden, muziek en opnametechniek in relatie tot de boodschap) analyseren
 • een fragment (met culturele boodschap) uit een film naspelen
 • een instrument voorstellen en bespelen
 • een twee- of driestemmig muziekstuk repeteren en uitvoeren
 • een monoloog of sketch (al dan niet komisch) brengen die maatschappijkritisch kan zijn
 • een gedicht voordragen op een expressieve manier
 • een dansact: b.v. in de vorm van een mime
 • enz...
 • wat is jouw voorstel?

Schaken en probleemoplossend denken

Tijdens de lessen worden eerst een aantal wiskundige oefeningen opgelost uit de afgelopen wiskunde olympiades (3de graad lagere school, 1ste en 2de  graad middelbaar onderwijs - de oefeningen zijn allerlei. Nadien worden schaaklessen aangeboden. De leerlingen werken individueel in een werkboekje (volgens de wereldwijd bekende “Stappenmethode”). Ze starten met stap 1 of stap 2 naargelang hun basiskennis. Per werkboekje volgt er een schaakexamen. Er wordt gedifferentieerd lessen aangeboden.  De lessen eindigen met een partijtje schaak. Twee keer per jaar spelen de leerlingen een schaaktornooi (ze leren om te gaan met tijdsdruk - gebruik van een schaakklok).

Er zijn talloze onderzoeken gedaan naar het effect van schaaklessen op de leerprestaties van kinderen. Een klein overzicht: stimuleren van het denkvermogen, probleemanalyse wordt aangescherpt, zelfs een betere leesvaardigheid, scherpere concentratie, geduldig leren zijn, beter ruimtelijk inzicht, sociale vaardigheid wordt gestimuleerd, beter omgaan met stille momenten, beter leren omgaan met fouten maken, (snel) beslissingen leren nemen, enz. enz….

*terug