U bent hier: Home » Info » Studieaanbod » 3e Graad

Derde graad - eerste en tweede leerjaar

ASO - Economie-moderne talen

Jouw profiel

Ben je geïnteresseerd in de economische bedrijfswereld en heb je een passie voor moderne vreemde talen? Volg je de actualiteit op de voet en ga je nauwkeurig en ordelijk te werk met cijfergegevens? Dan is Economie-moderne talen de geknipte studierichting voor jou!

Jouw vooropleiding

Wanneer je Economie studeerde in de tweede graad zal je onmiddellijk mee kunnen in deze studierichting. Leerlingen die een andere studiekeuze gemaakt hebben in de tweede graad zullen een inhaalbeweging moeten maken.

Studierichting

Deze aso-studierichting wil je voorbereiden op verder studeren in het hoger onderwijs. Daarom is het belangrijk om naast een ruime belangstelling voor economie en talen ook interesse te hebben in alle vakken uit de basisvorming
Het vak economie is opgesplitst in bedrijfsbeleid, waar je meer zal leren over de werking en de levensloop van een onderneming. Daarnaast krijg je micro-macro-economie, waar je meer zal leren over werking van de economische systemen. Hiervoor moet je dol zijn op grafieken en cijfers. In het zesde middelbaar zal je een economisch onderzoek voeren over een zelfgekozen economisch thema.
Daarnaast krijg je in deze studierichting een stevig pakket moderne vreemde talen. Je verdiept je in de Franse en Engelse taal en cultuur en leert ook een derde vreemde taal, hetzij Spaans hetzij Duits. Daarnaast kan je kiezen om je wiskundig of economisch te versterken. Kies je voor twee uur extra wiskunde, dan kies je voor de kunst van het weten. Het analytisch en probleemoplossend denkvermogen bereidt je voor op verder studeren binnen en buiten wetenschappelijke opleidingen. Een zeer gevarieerd wiskundig aanbod met onder meer precalculus, differentiaal- en integraalrekenen, complexe getallen, analytische ruimtemeetkunde, matrixrekenen en nog zoveel meer. Verdiep je je liever economisch, dan krijg je in deze studierichting de keuze om een eigen minionderneming op te richten waar je economische kennis onmiddellijk kan omzetten in praktijk. Je kan er ook voor kiezen je economische kennis aan te vullen met een stevige basis ‘recht en wetgeving’.

VAKKENPAKKET 5ET 6ET
levensbeschouwelijke vakken 2 2
aardrijkskunde 1 1
Engels 3 3
Frans 4 4
geschiedenis 2 2
lichamelijke opvoeding 2 2
Nederlands 4 4
wiskunde 3 3
Natuurwetenschappen 2 2
Duits of Spaans 2 2
economie 4 4
wiskunde of economie* 2 2
toegepaste informatica 1 1
TOTAAL 32 32

top ^

* economie complementair gedeelte: eerste jaar recht, tweede jaar mini-onderneming

ASO - Humane wetenschappen

Jouw profiel

Heb je interesse in de werking van onze maatschappij en de rol van individuen en groepen daarin? Ben je creatief, communicatief en sociaal vaardig? Wil je graag op een kritische wijze leren omgaan met allerhande informatie en berichten uit de actualiteit en houd je ervan om hierover in debat te gaan? Denk je dat er een onderzoeker naar mens gerelateerde onderwerpen in jou schuilt? Indien het antwoord op deze vragen ja is, dan is de richting Humane wetenschappen vermoedelijk iets voor jou.

Jouw vooropleiding

Elke ASO-opleiding uit de tweede graad biedt een goede basis om in de derde graad de studierichting Humane wetenschappen te kunnen volgen.

Studierichting

Naast een brede basisvorming krijg je in het specifiek gedeelte de vakken cultuurwetenschappen en gedragswetenschappen. Hierin behandelen we thema’s als identiteit, normen en waarden, de menselijke ontwikkeling, de media, politiek, economie, rechtspraak en expressie. We vergelijken onderwerpen met andere culturen en andere tijdsperiodes. De lessen verlopen vaak interactief met aandacht voor wat speelt in de actualiteit en in de leefwereld van leerlingen. Ook aan het trainen van onderzoekscompetenties wordt in toenemende mate aandacht geschonken: leerlingen kiezen ervoor te specialiseren in een historische of geografische invalshoek om onderwerpen te analyseren. In het zesde jaar werken de leerlingen gedurende het hele schooljaar aan een zelfgekozen vakoverschrijdend onderzoeksproject.

VAKKENPAKKET 5HW 6HW
levensbeschouwelijke vakken 2 2
aardrijkskunde 1 1
Engels 2 2
Frans 3 3
geschiedenis 2 2
lichamelijke Opvoeding 2 2
Nederlands 4 4
wiskunde 3 3
natuurwetenschappen 2 2
cultuurwetenschappen 3 4
gedragswetenschappen 4 3
aardrijkskunde/geschiedenis CG 2 2
muzikale opvoeding 1 1
plastische opvoeding 1 1
TOTAAL 32 32

top ^

 

ASO - Latijn-moderne talen

Jouw profiel

Je bent een leerling die interesse heeft in talen? Dan is deze studierichting geknipt voor jou!
Je combineert verschillende moderne talen met een verdere aanscherping van je taalgevoel tijdens de lessen Latijn.

Jouw vooropleiding

Je volgde in de tweede graad bij voorkeur de studierichting Latijn, maar je kan ook instromen in deze richting met een beperkte voorkennis van het Latijn via een overbruggingstraject. We hebben al een aantal leerlingen die dit met goed gevolg hebben gedaan: nil volentibus arduum (niets is moeilijk voor degenen die willen).

Studierichting

In de lessen Latijn maken we kennis met de verschillende genres binnen de literatuur, maar verdiepen we ons ook in de filosofie en het Romeins recht. Twee belangrijke vakken die ook in het hoger onderwijs hun nut bewijzen. We benaderen de teksten vanuit onze eigen leefwereld en ontdekken dat er nihil novi sub sole (niets nieuws onder de zon) is.
Onderzoekend leren komt ook aan bod binnen de onderzoeksprojecten in het laatste jaar van de derde graad. Voor Latijn onderzoeken we een zelfgekozen onderzoeksprobleem dat we op creatieve wijze presenteren aan onze medeleerlingen.
Daarnaast krijg je in deze studierichting een stevig pakket moderne vreemde talen. Je verdiept je in de Franse en Engelse taal en cultuur en leert ook een derde vreemde taal (Duits of Spaans). Daarnaast kan je kiezen om je wiskundig of economisch te versterken. Kies je voor twee uur extra wiskunde, dan kies je voor de kunst van het weten. Het analytisch en probleemoplossend denkvermogen bereidt je voor op verder studeren binnen en buiten wetenschappelijke opleidingen. Een zeer gevarieerd wiskundig aanbod met onder meer precalculus, differentiaal- en integraalrekenen, complexe getallen, analytische ruimtemeetkunde, matrixrekenen en nog zoveel meer.
Verdiep je je liever economisch, dan krijg je in deze studierichting de keuze om een eigen minionderneming op te richten waar je economische kennis onmiddellijk kan omzetten in praktijk. Je kan er ook voor kiezen je economische kennis aan te vullen met een stevige basis ‘recht en wetgeving’.

VAKKENPAKKET 5LT 6LT
levensbeschouwelijke vakken 2 2
aardrijkskunde 1 1
Engels 3 3
Frans 4 4
natuurwetenschappen 2 2
geschiedenis 2 2
lichamelijke opvoeding 2 2
Nederlands 4 4
wiskunde 3 3
Latijn 4 4
Spaans of Duits 2 2
wiskunde of economie 2 2
toegepaste informatica 1 1
TOTAAL 32 32

top ^

 

ASO - Latijn-wiskunde

Jouw profiel

Hou je van probleemoplossend denken? Beschik je over een positieve ingesteldheid ten aanzien van exact redeneren? Zie je uitdaging in wiskundige problemen of oefeningen? Ben je bereid om je abstract denken een niveau hoger te schakelen? Hiertoe verwachten we van jou een grote portie “goesting” en doorzettingsvermogen! Ook moet je gestructureerd te werk gaan om je oplossingswijze nauwgezet neer te schrijven. Heb je hiernaast ook belangstelling voor het culturele en filosofische, dan is de combinatie met de lessen Latijn ideaal! Leerlingen uit deze studierichting scoren vaak heel goed op de diverse ingangsexamens omwille van deze brede en intensieve vooropleiding.

Jouw vooropleiding

Bij voorkeur volgde je in de tweede graad de studierichting Latijn alsook de keuzemodule “verdieping in de wiskunde”. Je kan ook instromen in deze richting met een beperkte voorkennis van het Latijn via een overbruggingstraject. We hebben al een aantal leerlingen die dit met goed gevolg hebben gedaan: nil volentibus arduum (niets is moeilijk voor degenen die willen).

Studierichting

In deze studierichting diep je gedurende 7 uren in de week heel wat wiskundige domeinen (analyse van reële functies, afgeleiden en integraalrekening, goniometrie, analytische (ruimte)meetkunde, telproblemen, kansrekening, statistiek, complexe getallen,…) uit. We hebben hierbij aandacht voor het theoretische aspect (notatie, bewijzen,…), maar we passen deze theorie zeker ook toe in vele, uitdagende oefeningen. Je krijgt veel wiskundige kennis aangereikt, maar weet dat het grondig beheersen van deze materie van jou inspanningen zal vragen, want een wiskundige geest ontwikkelt zich door veel training en oefening!
In de lessen Latijn maak je kennis met de verschillende genres binnen de literatuur, maar verdiep je je ook in de filosofie en het Romeins recht, twee belangrijke vakken die ook in het hoger onderwijs hun nut bewijzen. We benaderen de teksten vanuit onze eigen leefwereld en ontdekken dat er nihil novi sub sole (niets nieuws onder de zon) is.
Onderzoekend leren komt ook aan bod binnen de onderzoeksprojecten in het laatste jaar van de derde graad.

VAKKENPAKKET 5LWi 6LWi
levensbeschouwelijke vakken 2 2
aardrijkskunde 1 1
biologie 1 1
chemie 2 2
Engels 2 2
Frans 3 3
fysica 2 2
geschiedenis 2 2
lichamelijke opvoeding 2 2
Nederlands 4 4
wiskunde 7 7
Latijn 4 4
TOTAAL 32  

top ^

 

ASO - Moderne talen-wetenschappen

Jouw profiel

Hou je van probleemoplossend denken? Zie je uitdagingen in wetenschappelijke problemen of oefeningen? Heb je ook een passie voor talen? Deze studierichting combineert abstract en wetenschappelijk denken met een verdere ontwikkeling van je kennis en vaardigheden in verschillende moderne talen. Hiertoe verwachten we van jou een grote portie "goesting" en doorzettingsvermogen! Ook moet je gestructureerd te werk gaan om je oplossingswijze nauwgezet (en met correct taalgebruik) neer te schrijven.

Jouw vooropleiding

Bij voorkeur volgde je in de tweede graad (Sport)Wetenschappen.

Studierichting

Je krijgt een uitgebreide wetenschappelijke vorming in aardrijkskunde, biologie, chemie en fysica. Je krijgt elk van deze vakken 2 lesuren per week. Er wordt ingegaan op een hele waaier aan wetenschappelijke onderwerpen. Enkele voorbeelden hiervan zijn vulkanisme en aardbevingen, het ontstaan van ons heelal, erfelijkheid, de opbouw en werking van cellen, atoombouw, ph-berekening, kernfysica, elektromagnetisme, … In je laatste jaar werk je zelf een wetenschappelijk onderzoek uit. Je krijgt 5 lesuren wiskunde. Het analytisch en probleemoplossend denkvermogen bereidt je voor op verder studeren binnen en buiten wetenschappelijke opleidingen. Een zeer gevarieerd wiskundig aanbod met onder meer precalculus, differentiaal- en integraalrekenen, complexe getallen, analytische ruimtemeetkunde, matrixrekenen en nog zoveel meer. Daarnaast verdiep je je in de studie van de moderne vreemde talen. Naast een uur extra Frans en een uur extra Engels leer je een derde taal aan. Je kan hiervoor kiezen tussen Duits en Spaans. Deze studierichting biedt een prima voorbereiding op een brede waaier aan studies in het hoger onderwijs.

VAKKENPAKKET 5TW 6TW
levensbeschouwelijke vakken 2 2
aardrijkskunde 2 2
biologie 2 2
chemie 2 2
Engels 3 3
Frans 4 4
fysica 2 2
geschiedenis 2 2
lichamelijke opvoeding 2 2
Nederlands 4 4
wiskunde 5 5
Duits / Spaans 2 2
TOTAAL 32 32

top ^

 

ASO - Wetenschappen-wiskunde

Jouw profiel

Hou je van probleemoplossend denken? Beschik je over een positieve ingesteldheid ten aanzien van exact redeneren? Zie je uitdaging in wetenschappelijke en wiskundige problemen of oefeningen? Ben je bereid om je abstract en wetenschappelijk denken een niveau hoger te schakelen? Hiertoe verwachten we van jou een grote portie “goesting” en doorzettingsvermogen! Ook moet je gestructureerd te werk gaan om je oplossingswijze nauwgezet neer te schrijven.

Jouw vooropleiding

Bij voorkeur volgde je in de tweede graad (Sport)Wetenschappen.

Studierichting

In deze studierichting diep je gedurende 7 uren in de week heel wat wiskundige domeinen (analyse van reële functies, afgeleiden en integraalrekening, goniometrie, analytische (ruimte)meetkunde, telproblemen, kansrekening, statistiek, complexe getallen,…) uit. We hebben hierbij aandacht voor het theoretische aspect (notatie, bewijzen,…), maar we passen deze theorie zeker ook toe in vele, uitdagende oefeningen. Je krijgt veel kennis aangereikt, maar weet dat het grondig beheersen van deze materie van jou inspanningen zal vragen, want een wetenschappelijke geest ontwikkelt zich door veel training en oefening! Daarnaast krijg je een uitgebreide wetenschappelijke vorming in aardrijkskunde, biologie, chemie en fysica. Je krijgt elk van deze vakken 2 lesuren per week, aangevuld met wetenschappelijk werk chemie en fysica. Er wordt ingegaan op een hele waaier aan wetenschappelijke onderwerpen. Enkele voorbeelden hiervan zijn vulkanisme en aardbevingen, het ontstaan van ons heelal, erfelijkheid, de opbouw en werking van cellen, atoombouw, ph-berekening, kernfysica, elektromagnetisme, … In je laatste jaar werk je zelf een wetenschappelijk onderzoek uit. Deze studierichting biedt een prima voorbereiding op alle exacte en toegepaste wetenschappelijke studies in het hoger onderwijs. Deze richting verstrekt je tevens alle kennis om je optimaal voor te bereiden op het toelatingsexamen (tand)arts. Ook als je in het hoger onderwijs geen wetenschappelijke weg inslaat, zal je met deze studierichting als brede basis goed voorbereid van start gaan.

VAKKENPAKKET 5WWi 6WWi
levensbeschouwelijke vakken 2 2
aardrijkskunde 2 2
biologie 2 2
chemie 2 2
Engels 2 2
Frans 3 3
fysica 2 2
geschiedenis 2 2
lichamelijke opvoeding 2 2
Nederlands 4 4
wiskunde 7 7
zelfstandig werk chemie 1 1
zelfstandig werk fysica 1 1
TOTAAL 32 32

top ^

 

TSO - Boekhouden-informatica

Jouw profiel

Heb je een grote interesse in boekhouden en (toegepaste) informatica? Wil je graag iets bijleren over het reilen en zeilen in het bedrijfsleven? Kan je goed analytisch nadenken?
Ben je ordelijk en nauwkeurig? Dan ben jij de geknipte persoon voor deze richting!
Wil je graag meer weten over de realiteit waarmee ondernemers dagelijks worden geconfronteerd? Je wordt zowel voorbereid op verder studeren in het hoger onderwijs als op de arbeidsmarkt. Daarnaast ga je zelf aan de slag met een eigen opgericht minibedrijf. De eerste stappen naar de ondernemingswereld worden hier gezet. Verder is het ook noodzakelijk dat je interesse hebt in het volgen van de actualiteit en dat je nauwkeurig en ordelijk te werk kunt gaan met cijfergegevens. Ook wordt er binnen de studierichting veel aandacht geschonken aan ICT- en computerskills.

Jouw vooropleiding

Je zal onmiddellijk kunnen volgen in deze opleiding wanneer je in de 2de graad een economische studierichting volgde waarbij je reeds een stevige basis boekhouden hebt gekregen.
Indien dit niet het geval is, start je met een achterstand. Je zal hiervoor een inhaalcursus boekhouden aangeboden krijgen om de lessen vlot te kunnen volgen.

Studierichting

Je zal een serieuze uitdieping krijgen van je boekhoudkundige kennis. Dit gaat veel verder dan het boeken van facturen. De eindejaarsverrichtingen zijn de rode draad doorheen het 5de jaar en de kostprijsberekening van producten wordt behandeld in het 6de jaar. Dit zal worden aangevuld met een grote brok bedrijfseconomie. Daarnaast zal je een stevige basis rechten krijgen. In het zesde middelbaar zal je een eigen onderneming opstarten, die de basis vormt voor je geïntegreerde proef.
Daarnaast mag je niet vergeten dat je ook een grote brok informatica zal krijgen. Je zal leren omgaan met grote databanken, maar ook leren programmeren en rapporteren.
Tijdens een stage in het zesde jaar zal je al deze kennis in de praktijk kunnen brengen.

VAKKENPAKKET 5BI 6BI
levensbeschouwelijke vakken 2 2
wiskunde 4 4
Frans 3 3
Engels 2 3
Nederlands 3 3
aardrijkskunde 1 1
geschiedenis 1 1
boekhouden 5 4
natuurwetenschappen 1 -
lichamelijke opvoeding 2 2
recht en wetgeving 4 -
economie - 2
bedrijfseconomie 2 3
programmeren 2 2
databanken 1 1
webdesign 1 1
stage boekhouding - 2
TOTAAL 34 34

top ^

 

TSO - Informaticabeheer

Jouw profiel

Je kan goed individueel en in detail werken, maar communicatieve vaardigheden zijn ook een must. Probleemoplossend denken is een van jouw sterke punten, naast gestructureerd en deductief werken. Deadlines halen is geen probleem. Als je daarnaast nog sterk geïnteresseerd bent in informatica, zowel hardware als software, dan is deze opleiding de meest logische keuze. Je zal terechtkomen in de wonderlijke wereld van de meest geavanceerde toepassingen. Werkzekerheid is gegarandeerd.

Jouw vooropleiding

Leerlingen die in de tweede graad een ASO richting volgden maar sterke interesse tonen voor informatica, of leerlingen die Handel volgenden en sterk zijn in wiskunde kunnen in de 3de graad logischerwijs doorstromen naar de richting informaticabeheer. Instroom uit andere richtingen kan, mits voldoende interesse voor informatica en voldoende niveau voor wiskunde.

Studierichting

De klemtoon ligt op het programmeren van softwaretoepassingen en websiteontwikkeling. Daarnaast krijg je een basis over computerapparatuur, netwerkbeheer, het optimaliseren van informatieverwerking en toepassingsprogramma's. In het 6de jaar werk je aan een heel aantal grote projecten, zoals een website en een zelf ontworpen game. Daarnaast zal je tijdens een stage al je kennis in de praktijk kunnen brengen.
Je kan je onmiddellijk na het afstuderen aanbieden op de arbeidsmarkt, of het 7de jaar Commercieel webverkeer en Netwerkbeheer volgen. Het grootste deel van onze leerlingen volgen echter, na het behalen van hun diploma, met succes een bacheloropleiding uit het brede aanbod binnen informatica. Eenmaal deze studie afgerond, ben je gegeerd op de arbeidsmarkt.

VAKKENPAKKET 5INF 6INF
levensbeschouwelijke vakken 2 2
lichamelijke opvoeding 2 2
wiskunde 4 4
Frans 3 3
Engels 2 3
Nederlands 3 3
ondernemingszin en ondernemerschap 2 2
aardrijkskunde 1 1
geschiedenis 1 1
natuurwetenschappen 1 -
stage toegepaste informatica - 2
databanken 2 1
programmeren 4 4
webtechnieken 3 2
computertechniek 2 1
netwerken 1 2
ICT en administratie 1 -
projectontwikkeling - 1
TOTAAL 34 34

top ^

 

TSO - Lichamelijke opvoeding en sport

Jouw profiel

Je hebt een grote interesse in sport en bewegen? Het hoe en waarom van de sporten en de beweging interesseert jou. Naast het actief uitvoeren van de sport, sta je open voor de methodisch didactische aanpak van de sporten.

Jouw vooropleiding

Leerlingen die in de 2de graad de opleiding Lichamelijke opvoeding en sport hebben gevolgd zullen verder kennis kunnen maken met sport en bewegen. Deze leerlingen zijn goed voorbereid en bezitten genoeg ervaring bij de sporten die onderwezen worden. Leerlingen met een beperkte ervaring in de aangeboden sporten en met een beperkte kennis van de anatomie en bewegingswetenschappen worden geacht een extra inspanning te leveren om de leerstof van de 2de graad die nodig is bij te studeren zodat zij succesvol kunnen zijn.

Studierichting

Kies je na de tweede graad voor de richting lichamelijke opvoeding en sport, dan kies je voor een eerder praktische opleiding met telkens een sterke link naar de theorie. Je zal kennismaken met verschillende sporten (toestelturnen, volleybal, basketbal, tennis, dans, zwemmen, budo, voetbal, baseball, frisbee, badminton, etc.) en met bewegingswetenschappelijke theorievakken zoals functionele anatomie, organisatie van de sport, biomechanica, fysiologie en trainingsleer. Tijdens deze theorielessen wordt de wetenschappelijke achtergrond van de sport en het bewegen dieper geanalyseerd. Voor het vak keuzesport kies je tussen voetbal, basketbal, volleybal, atletiek turnen, dans en tennis. Het inrichten van een keuzesport stellen we afhankelijk van een minimumaantal deelnemers. Het aantal plaatsen per keuzesport is eveneens beperkt. Tijdens het schooljaar kan je, mits grondige motivatie, binnen bepaalde tijdsperiodes van keuzesport wijzigen (zie schoolreglement).
Daarnaast kan je je eerste stappen zetten in het beroepenveld. In het 6de jaar krijg je de mogelijkheid om 2 weken stage te lopen op een door jou gekozen stageplaats en organiseer je in het kader van je geïntegreerde proef een heus sportevenement.
Deze richting bereidt je vooral voor op een professionele bacheloropleiding ‘leraar lichamelijke opvoeding’ of ‘sport en bewegen’. Daarnaast kan je ook een 7e jaar secundair-na-secundair starten.

VAKKENPAKKET 5LS 6LS
levensbeschouwelijke vakken 2 2
aardrijkskunde 1 1
Engels 2 2
Frans 2 2
geschiedenis 1 1
Nederlands 3 3
wiskunde 2 2
biologie/toegepaste biologie 1 1
organisatie van de sport 2 1
fysiologie van de beweging 2 2
bewegingsanalyse 1 -
trainingsleer - 2
stage sport - 1
zwemmen 2 2
atletiek 1 1
turnen 1 1
cluster (dans-slag-budo- 1 1
balsport 1 1
bewegingsagogiek 1 1
keuzesport* ** 4 4
ondernemingszin & ondernemerschap 2 2
toegepaste informatica 1 1
flex (leren en studeren, onderwijsloopbaanbegeleiding) 1 -
TOTAAL 34 34

* 2u Keuzesport 1: te kiezen uit: voetbal / basketbal / atletiek / volleybal / tennis / ritmische en dansante vorming (dans) / turnen (max. 2u)
** 2u Keuzesport 2: te kiezen uit: voetbal / basketbal / atletiek / volleybal / tennis / ritmische en dansante vorming (dans) / turnen (max. 2u)
(vermelde keuzesporten worden enkel bij voldoende interesse ingericht!)
top ^

 

ASO - Sportwetenschappen

Jouw profiel

Je bent een leerling die interesse in wetenschappen en in sport heeft?

Jouw vooropleiding

Bij voorkeur volgde je in de tweede graad (Sport)Wetenschappen.

Studierichting

Je krijgt een uitgebreide wetenschappelijke vorming. Tijdens de lessen aardrijkskunde, fysica, chemie en biologie wordt ingegaan op een hele waaier aan wetenschappelijke onderwerpen. Enkele voorbeelden hiervan zijn vulkanisme en aardbevingen, het ontstaan van ons heelal, erfelijkheid, de opbouw en werking van cellen, atoombouw, ph-berekening, kernfysica, elektromagnetisme, … . Je krijgt 5 lesuren wiskunde. Het analytisch en probleemoplossend denkvermogen bereidt je voor op verder studeren binnen en buiten wetenschappelijke opleidingen. Een zeer gevarieerd wiskundig aanbod met onder meer precalculus, differentiaal- en integraalrekenen, complexe getallen, analytische ruimtemeetkunde, matrixrekenen en nog zoveel meer.Daarnaast krijg je wetenschappelijke sport gerelateerde vakken zoals trainingsleer, bewegingsanalyse en bewegingswetenschappen alsook vijf praktijkuren sport (turnen, atletiek, zwemmen, balsport en cluster).
Leerlingen die een wetenschappelijke studierichting hebben gevolgd zijn klaar om door te stromen naar de universiteit of hogeschool. De richting Sportwetenschappen bereidt ideaal voor op een hele waaier aan universitaire studies, zoals: Kinesitherapie, Geneeskunde, master Lichamelijke opvoeding, een studierichting binnen de exacte wetenschappen.

VAKKENPAKKET 5SW 6SW
levensbeschouwelijke vakken 2 2
aardrijkskunde 1 2
biologie 1 2
chemie 2 1
Engels 2 2
Frans 3 3
fysica 2 2
geschiedenis 2 2
Nederlands 4 4
wiskunde 5 5
atletiek 1 1
zwemmen 1 1
turnen 1 1
cluster (dans-slag-budo) 1 1
balsport 1 1
bewegingswetenschappen 1 1
bewegingsanalyse 1 -
fysiologie 1 -
trainingsleer - 1
TOTAAL 32 32

top ^