U bent hier: Home » Info » Studieaanbod » 2e Graad

Tweede graad - eerste en tweede leerjaar

ASO - Economie

Jouw profiel

De richting Economie is de geknipte richting voor jongeren met interesse in de economische bedrijfswereld en actuele ontwikkelingen hieromtrent. Deze studierichting wil je voorbereiden op verder studeren in het hoger onderwijs, daarom is het belangrijk om naast je belangstelling voor economie, ook interesse te hebben in talen, wiskunde en wetenschappen. Verder is het ook noodzakelijk dat je interesse hebt in het opvolgen van de actualiteit en dat je nauwkeurig en ordelijk te werk gaat met cijfergegevens.

Jouw vooropleiding

Studierichtingen uit de A-stroom bieden een goede vooropleiding voor deze studierichting.

Studierichting

Kies je voor de studierichting Economie, dan kies je voor een richting met een brede basisvorming. Daarnaast is er een specifiek gedeelte van 4 uren economie. Hierin bestudeer je de kringloop van goederen, diensten en geld, alsook de gedragingen, rechten en plichten van zowel consumenten als producenten op de snel veranderende markt. Daarom spreken we van ‘algemene’ economie.
Daarenboven krijg je een stevig pakket boekhouden aangeboden, waarin dagelijkse verrichtingen zoals aankopen, verkopen, betalingen en ontvangsten worden geregistreerd, zowel schriftelijk als digitaal.

Wat na de 2de graad?

Leerlingen die in de 2de graad economie gevolgd hebben stromen logischerwijs door naar de studierichtingen:
Economie – moderne talen
Boekhouden - informatica
Informaticabeheer

VAKKENPAKKET 3de jaar 4de jaar
levensbeschouwelijke vakken 2 2
aardrijkskunde 1 1
biologie 1 1
chemie 1 1
Engels 3 3
Frans 3 3
fysica 1 1
geschiedenis 2 2
lichamelijke opvoeding 2 2
Nederlands 4 4
wiskunde 4 4
economie 4 4
flex 2 2
keuze 2 2
TOTAAL 32 32

top ^

 

ASO - Humane wetenschappen

Jouw profiel

Heb je interesse in de werking van onze maatschappij en de rol van individuen en groepen daarin? Ben je creatief, communicatief en sociaal vaardig? Wil je graag op een kritische wijze leren omgaan met allerhande informatie en berichten uit de actualiteit en houd je ervan om hierover in debat te gaan? Denk je dat er een onderzoeker naar mens gerelateerde onderwerpen in jou schuilt? Indien je positief op deze vragen antwoordt, dan is de richting Humane wetenschappen iets voor jou.

Jouw vooropleiding

Studierichtingen uit de A-stroom bieden een goede vooropleiding voor deze studierichting.

Studierichting

Naast een brede basisvorming, krijg je in het specifiek gedeelte de vakken cultuurwetenschappen en gedragswetenschappen. Hierin behandelen we thema’s als identiteit, normen en waarden, de menselijke ontwikkeling, de media, politiek, economie, rechtspraak en expressie. We vergelijken onderwerpen met andere culturen en andere tijdsperiodes. De lessen verlopen vaak interactief, met aandacht voor de actualiteit en de leefwereld van leerlingen. Ook aan het trainen van onderzoekscompetenties wordt in toenemende mate aandacht geschonken.

Wat na de 2de graad?

Leerlingen die in de 2de graad Humane wetenschappen hebben gevolgd, stromen in de 3de graad logischerwijs door naar de studierichting: Humane wetenschappen

VAKKENPAKKET 3de jaar 4de jaar
levensbeschouwelijke vakken 2 2
aardrijkskunde 1 1
biologie 1 1
chemie 1 1
Engels 3 3
Frans 3 3
fysica 1 1
geschiedenis 2 2
lichamelijke Opvoeding 2 2
Nederlands 4 4
wiskunde 4 4
cultuurwetenschappen 2 2
gedragswetenschappen 2 2
flex 2 2
keuze 2 2
TOTAAL 32 32

top ^

 

ASO - Latijn

Jouw profiel

Je bent een leerling die interesse heeft in talen, wetenschappen en wiskunde en die graag onderzoekt.

Jouw vooropleiding

Leerlingen die in de eerste graad Latijn volgden, kunnen deze studierichting verder volgen. Sinds een aantal jaren bieden we ook leerlingen met slechts één jaar of geen voorkennis Latijn de kans om in het 3de jaar in te stromen met een overbruggingstraject. We hebben al een aantal leerlingen die dit met goed gevolg hebben gedaan: ‘Nil volentibus arduum’ (‘Niets is moeilijk voor degenen die willen’).

Studierichting

In Latijn bestudeer je de klassieke samenleving en cultuur en lees je authentieke teksten van auteurs uit de oudheid. De aandacht voor het bestuderen van de Romeinse samenleving en cultuur blijft belangrijk. We bekijken die cultuur vaak in vergelijking met onze eigen cultuur: ‘Nihil novi sub sole’ (‘Niets nieuws onder de zon’). De opgedane kennis uit de eerste graad wordt verder uitgebreid. Het deel spraakkunst ruimt meer en meer plaats voor het bestuderen van teksten. Zo word je uitgenodigd om de schoonheid van een tekst te leren ontdekken en wordt je taalgevoel aangescherpt. Latijn is dus een goede oefening voor het aanleren van vreemde talen. Latijn studeren, leert je ook probleemoplossend denken. Het onderzoekend leren komt ook aan bod tijdens de lessen Latijn. Jullie mogen in de tweede graad een onderzoeksproject naar keuze opzetten. In de projectweek in het 3de jaar gaan we hier de eerste keer mee aan de slag

Wat na de 2de graad?

Latijn – wiskunde
Latijn – moderne talen (optie wiskunde)
Latijn – moderne talen (optie economie)

VAKKENPAKKET 3de jaar 4de jaar
levensbeschouwelijke vakken 2 2
aardrijkskunde 1 1
biologie 1 1
chemie 1 1
Engels 3 3
Frans 3 3
fysica 1 1
geschiedenis 2 2
lichamelijke opvoeding 2 2
Nederlands 4 4
wiskunde 4 4
Latijn 4 4
flex 2 2
keuze 2 2
TOTAAL 32 32

top ^

 

ASO - Wetenschappen

Jouw profiel

Hoe zit de wereld in elkaar? Welke natuurwetten bestaan er? Kan ik goud maken als ik de juiste stoffen samenvoeg? Hoe ziet een plant er eigenlijk uit onder de microscoop? Hoe werkt de klimaatverandering precies? Indien je gebeten bent om het antwoord te vinden op deze vragen, dan is de richting wetenschappen wellicht iets voor jou. Wiskundig inzicht, een kritische geest en probleemoplossend vermogen zijn belangrijke eigenschappen voor leerlingen die deze studierichting volgen.

Jouw vooropleiding

Studierichtingen uit de A-stroom bieden een goede vooropleiding voor deze studierichting. Extra uren wetenschappen, wetenschappelijk werk of wiskunde zijn een troef.

Studierichting

Kies je voor de studierichting wetenschappen, dan kies je voor een richting met een brede basisvorming, uitgebreid met de wetenschappelijke vakken biologie, chemie, fysica en wiskunde.

Wat na de 2de graad?

Logische vervolgopleidingen voor leerlingen die de tweede graad wetenschappen succesvol hebben afgerond:
Wetenschappen-wiskunde
Moderne talen–wetenschappen
Sportwetenschappen

VAKKENPAKKET 3de jaar 4de jaar
levensbeschouwelijke vakken 2 2
aardrijkskunde 1 1
biologie 2 2
chemie 2 2
Engels 3 3
Frans 3 3
fysica 2 2
geschiedenis 2 2
lichamelijke opvoeding 2 2
Nederlands 4 4
wiskunde 5 5
flex 2 2
keuze 2 2
TOTAAL 32 32

top ^

 

TSO - Handel

Jouw profiel

Heb je een brede interesse in de commerciële bedrijfswereld en desbetreffende actuele ontwikkelingen? Voel je een passie voor ondernemen en aan de slag gaan met verkoopvaardigheden en bijhorende administratieve skills? Vind je communicatie in zowel de eigen als vreemde talen ook onmisbaar? Dan ben jij de geknipte persoon voor deze richting! Je gaat aan de slag met een bedrijf dat je zelf opricht. De eerste stappen naar de ondernemingswereld worden hier gezet. Verder is het noodzakelijk dat je interesse hebt in het volgen van de actualiteit en dat je nauwkeurig en ordelijk te werk gaat met cijfergegevens. Ook wordt er binnen de studierichting veel aandacht geschonken aan ICT- en computerskills.

Jouw vooropleiding

Richtingen uit de A-stroom bieden een goede vooropleiding voor deze studierichting. Basisoptie handel is een troef.

Studierichting

In deze studierichting ligt de klemtoon op een ruime bedrijfseconomische vorming met veel aandacht voor de praktijk van het zakendoen, de technieken van boekhouding, de binnenlandse en buitenlandse markten. Theorie en praktijk gaan hier hand in hand. Zo krijg je leerstof te verwerken waarin onder meer economische kringlopen, rechten en plichten van de consument en producent, klantentypes bestudeerd worden. Daarnaast krijg je ook een stevig pakket boekhouden aangeboden, waarin dagelijkse verrichtingen zoals aankopen, verkopen, betalingen en ontvangsten zowel elektronisch als schriftelijk worden geregistreerd.
Ook kantoortechnieken zoals onthaal, (elektronische) postbehandeling, klasseren, vergaderen, verslaggeving, facturering, PR en communicatie en verkoopvormen komen zeer uitgebreid aan bod. Studenten uit deze richting krijgen ook de kans deze opgedane kennis in praktijk om te zetten tijdens een verkoopproject.

Wat na de 2de graad?

Leerlingen die handel hebben gevolgd, stromen in GO! atheneum Boom logischerwijs door naar:
Boekhouden-informatica
Informaticabeheer

VAKKENPAKKET 3de jaar 4de jaar
levensbeschouwelijke vakken 2 2
aardrijkskunde 1 1
Engels 3 3
Frans 3 3
geschiedenis 1 1
lichamelijke opvoeding 2 2
Nederlands 4 4
wiskunde 3 3
natuurwetenschappen 1 1
dactylografie/toegepaste Info 4 4
kantoortechnieken 1 1
boekhouden 4 4
handelseconomie 3 3
verkoop 1 1
flex 1 1
TOTAAL 34 34

top ^

 

TSO - Lichamelijke opvoeding en sport

Jouw profiel

Heb je een gezonde interesse in een brede waaier aan sporten en zie je die graag ondersteund door de nodige theoretische achtergrond? Ben je sportief aangelegd in de brede zin van het woord? Wil je meer weten over hoe en waarom het lichaam reageert in bepaalde (sport)situaties en welke fysiologische processen dit regelen? Dan is de studierichting Lichamelijke opvoeding en sport iets voor jou.

Jouw vooropleiding

Studierichtingen uit de A-stroom bieden een goede vooropleiding voor deze studierichting. Indien je een extra optie sport volgde is dit een troef, maar zeker geen vereiste. We starten in het derde jaar met een basisaanbod van de belangrijkste sporten, waarop we met de leerlingen verder bouwen in de volgende studiejaren. Instromen in een later leerjaar vergt op het vlak van sport mogelijk een extra inspanning van de leerling.

Studierichting

Je zal kennismaken met verschillende sporten, zoals toestelturnen, volleybal, basketbal, tennis, dans, zwemmen, budo, voetbal, baseball, frisbee, badminton. Daarnaast krijg je een aantal sportgerichte theorievakken, bijvoorbeeld: theorie van de lichamelijke opvoeding, anatomie, biomechanica en fysiologie. Voor het vak keuzesport kies je tussen voetbal, basketbal, volleybal, atletiek turnen en tennis. Het inrichten van een keuzesport stellen we afhankelijk van een minimumaantal deelnemers. Het aantal plaatsen per keuzesport is eveneens beperkt. Tijdens het schooljaar kan je, mits grondige motivatie, binnen bepaalde tijdsperiodes van keuzesport wijzigen (zie schoolreglement).

Wat na de 2de graad?

Leerlingen die in de 2de graad LO&S hebben gevolgd, kunnen in de 3de graad doorstromen naar: Lichamelijke opvoeding en sport.

VAKKENPAKKET 3de jaar 4de jaar
levensbeschouwelijke vakken 2 2
aardrijkskunde 1 1
Engels 2 2
Frans 2 2
geschiedenis 1 1
Nederlands 4 4
wiskunde 3 3
biologie 1 1
chemie 1 1
fysica 1 1
atletiek 1 1
turnen 1 1
zwemmen 2 2
cluster (dans-slag-budo/conditie) 1 1
balsporten 1 1
toegepaste natuurwetenschappen (bewegingsanalyse) 1 1
keuzesport* 2 2
TLO: sporttechnieken 2 -
TLO: bewegingswetenschappen 2 -
TLO: anatomie - 2
TLO: EHBO - 2
flex 1 1
keuze 2 2
TOTAAL 34 34

* 2u Keuzesport: te kiezen uit: voetbal / basketbal / volleybal / atletiek / tennis / turnen
(vermelde keuzesporten worden enkel bij voldoende interesse ingericht!)
(het aantal plaatsen per keuzesport is beperkt!)

top ^

 

 

ASO - Sportwetenschappen

Jouw profiel

Hoe zit de wereld in elkaar? Welke natuurwetten bestaan er? Kan ik goud maken als ik de juiste stoffen samenvoeg? Hoe ziet een plant er eigenlijk uit onder de microscoop? Hoe werkt de klimaatverandering precies? Welke reacties treden op in mijn lichaam als ik fitnessoefeningen doe? Indien je gebeten bent om het antwoord te vinden op deze vragen, dan is de richting Wetenschappen of Sportwetenschappen wellicht iets voor jou. Wiskundig inzicht, een kritische geest en probleemoplossend vermogen zijn belangrijke eigenschappen om succesvol te zijn in deze studierichting.

Jouw vooropleiding

Studierichtingen uit de A-stroom bieden een goede vooropleiding voor deze studierichting. Extra uren wetenschappen, wetenschappelijk werk of wiskunde zijn een troef.

Studierichting

De studierichting Sportwetenschappen is vooral een theoretische richting waarbij alle wetenschapsvakken van groot belang zijn. Deze vakken worden aangevuld met 5 lesuren sport.

Wat na de 2de graad?

Logische vervolgopleidingen voor leerlingen die de tweede graad wetenschappen succesvol hebben afgerond:
Sportwetenschappen
Wetenschappen-wiskunde
Moderne talen-wetenschappen

VAKKENPAKKET 3de jaar 4de jaar
levensbeschouwelijke vakken 2 2
aardrijkskunde 1 1
biologie 2 2
chemie 2 2
Engels 3 3
Frans 3 3
fysica 2 2
geschiedenis 2 2
Nederlands 4 4
wiskunde 5 5
zwemmen 1 1
turnen 1 1
atletiek 1 1
balsporten 1 1
cluster (dans-slag-budo/conditie) 1 1
flex 1 1
TOTAAL 32 32

top ^