U bent hier: Home » Info » Praktische info » Communicatie

Communicatie

Communicatiekanalen ouders – school

Geachte ouders
Beste leerlingen

In GO! atheneum Boom behoort het elektronisch leerplatform “Smartschool” tot de
communicatiemiddelen. Smartschool is een digitaal schoolplatform, dat aan de gebruikers
toelaat documenten en informatie uit te wisselen via het internet. Elke gebruiker krijgt een
gebruikersnaam en een paswoord. Daarmee kan hij inloggen van op om het even welke
computer met internetconnectie, via de url http://atheneumboom-rvl.smartschool.be.

Het digitale leerplatform laat, naast de traditionele kanalen, eveneens communicatie toe
tussen ouders en de school. Dit gebeurt niet via de login van uw zoon of dochter, maar wel
met een eigen login. Voor de afspraken en gedragscode omtrent het gebruik ervan verwijzen
we naar de bijlagen van het schoolreglement.

Overige communicatiekanalen ouders – school
Aanspreekpunt leerlingensecretariaat – leerlingenadministratie
Via e-mail secretariaat@atheneumboom.be
Telefonisch op 03 888 05 24

Aanspreekpunt adjunct-directeur
Via e-mail info@atheneumboom.be
Telefonisch afspraak regelen via directiesecretariaat op 03 888 05 24
Per brief

Aanspreekpunt cel leerlingenbegeleiding
Via e-mail lbg@atheneumboom.be
Per brief

Aanspreekpunt directeur
Via e-mail info@atheneumboom.be
Telefonisch afspraak regelen via directiesecretariaat op 03 888 05 24
Per brief

Voor algemene informatievragen met betrekking tot het studieaanbod kunt u eveneens terecht
via “Contact”.

Met vriendelijke groeten

Marjan Chaubet
Directeur

Elien Bertels
Adjunct-directeur
Schoolteam