U bent hier: Home » Info » Ouders

Ouders

Oudercontact

Tijdens het schooljaar zijn er 4 oudercontacten gepland. In principe is er na elke rapportperiode de mogelijkheid om de resultaten met de klastitularis en/of andere leerkrachten te bespreken.

Uw zoon of dochter krijgt een brief mee waarop u de leekracht kan aanduiden die u wenst te spreken. Nadien worden de uren waarop u op school wordt verwacht op Smartschool gepubliceerd. Dit wil zeggen dat de gesprekken met de personeelsleden op afspraak zijn. Wij vragen dan ook dat u deze afspraken respecteert.
 

Schoolagenda & studiecontrole

Onze leerlingen hebben allemaal een papieren agenda. Deze dient altijd correct ingevuld te zijn in de klas of thuis aan de hand van Smartschool. Op het einde van de week dienen de ouders de agenda te controleren en deze te handtekenen op de daarvoor bestemde plaats. De klastitularis zal dit controleren.

Naast een papieren versie kunnen de leerlingen ook de schoolagenda op Smartschool raadplegen. Deze agenda wordt echter niet ingevuld door de leerling maar de leerkrachten. Hierin kunt u en uw kind zien wanneer er taken of toetsen zijn.
 

Studietoelagen

Digitaal loket school- en studietoelage