U bent hier: Home » Info

Algemene informatie over onze school

Onze school

Ons schoolteam werkt volgens de basisprincipes van het pedagogisch project van het GO! Onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap, waarbij gestreefd wordt naar een persoonlijke ontplooiing van onze leerlingen enerzijds en een ontwikkeling naar samenleven in harmonie en diversiteit anderzijds. In concreto streven wij naar het begeleiden van jonge mensen tot kritische, verdraagzame volwassenen die bereid zijn tot levenslang en levensbreed leren.
Essentieel is het besef van verantwoordelijkheid van ieder individu binnen een dynamische maatschappij.

lees meer >

Studieaanbod

Meer informatie omtrent ons studieaanbod.

lees meer >

Inschrijvingen

Meer informatie omtrent inschrijvingen in onze school.

lees meer >

Praktische info

Meer informatie omtrent communicatie en afwezigheden en ziekte.

lees meer >

Ouders

Meer informatie omtrent oudercontacten, schoolagenda en studietoelagen.

lees meer >

Downloads

Hier kan je allerlei documenten m.b.t. de school downloaden.

lees meer >