U bent hier: Home

Atheneum Boom
2de en 3de graad ASO en TSO

Nieuws in de kijker

Inschrijvingen schooljaar 2014-2015

Gedurende de zomervakantie kan u inschrijven:

- na telefonische afspraak tijdens de kantooruren:

- van maandag 30 juni tot en met vrijdag 4 juli 2014
- van maandag 18 tot en met vrijdag 29 augustus 2014

- zonder afspraak:

- van maandag 30 juni tot en met vrijdag 4 juli 2014
- van maandag 25 tot en met vrijdag 29 augustus 2014

- van 9u00 tot 12u00 en van 18u tot 20u op maandag/dinsdag/donderdag
- van 9u00 tot 12u00 op woensdag/vrijdag

Indien u zich reeds wenst aan te melden kan u ons online inschrijvingsformulier invullen:

Administratieve inschrijvingsfiche (MS Word - formaat)

Administratieve inschrijvingsfiche (PDF - formaat)

Documenten

Bij de inschrijving moet een officieel document worden voorgelegd dat de identiteit van het kind bevestigt en de juiste geboortedatum en de verwantschap aantoont. Daarom is het noodzakelijk dat u, op het moment van inschrijving, de SIS-kaart en het identiteitsbewijs van uw kind bij zich heeft samen met het getuigschrift van de 1ste graad (1ste en 2de jaar secundair onderwijs), de vereiste oriënteringsattesten en de rapporten van de leerling.

Wij verwachten dat de leerling vergezeld is van de ouder(s) of voogd om de nodige formaliteiten te vervullen.

Dance Battle part II (17/05)

Op onderstaande video kan u de prestatie bekijken van onze sportleerkrachten op de Dance Battle part II!

(Bekijk dit fragment in HD door op het tandwiel te klikken en vervolgens HD te selecteren!)

Nieuw vanaf september 2014!

Vanaf september 2014 beschikt onze school over een gloednieuwe studierichting:

Se-n-se Sportclub- en fitnessbegeleider

Klik hier voor meer informatie

 

J.B. Davidstraat 2 te 2850 Boom
03 888 05 24 (tel) - 03 844 67 85 (fax) -
atheneumboom@g-o.be

GO! Rupel
 van 2,5 tot 18+

Basisscholen Boom Park – ’t Krekeltje - Hoeksteen - De Blokkendoos
Secundaire scholen MS Den Brandt - Atheneum Boom - TA Den Biezerd

De scholen van GO! Rupel profileren zich als 1 geheel zonder de eigenheid van elke school op te geven. GO! Rupel biedt alle leerlingen tussen 2,5 en 18+ de mogelijkheid zichzelf te ontplooien en te ontwikkelen volgens hun eigen talent en interesses.

Wat bieden wij u aan:

Leerlingen optimale ontwikkelingskansen bieden en ze begeleiden opdat zij kunnen opgroeien tot gelukkige, positief denkende en kritische jongeren kan niet zonder een duidelijke onderwijsvisie en strategie.

De grote principes van de onderwijsvisie en -strategie zijn vastgelegd in het Pedagogisch Project van het GO! Onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap. Het streeft naar de totale ontwikkeling van de persoon en heeft daarbij oog voor de optimale ontwikkeling van elke individuele leerling.

Ons pedagogisch project opteert voor een dynamisch mens- en maatschappijbeeld en beoogt de vorming van vrije mensen. In de ontwikkelingsbegeleiding van de jongeren leggen wij de klemtoon op de mens als individu en op de mens als gemeenschapswezen.

Om onze doelstellingen te bereiken, stemmen wij onze beleidsvisie af op ons pedagogisch project. De scholen van het GO! Onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap zijn democratisch. Daarom willen wij in onze scholen het proces blijven stimuleren om alle belanghebbenden uit te nodigen en te laten participeren in het beleid.

Informatie, coördinatie en inspraak zijn fundamentele begrippen in de beleidsvisie van het GO! Onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap en van onze school in het bijzonder.