U bent hier: Home

Atheneum Boom
2de en 3de graad ASO en TSO

Nieuws in de kijker

Schooltoneel 2015: Benji Jones (24/04 tot 25/04)

Ook dit jaar organiseert het Atheneum van Boom een schooltoneel en ook nu vliegen we erin met de komedie "Benji Jones"!
Meer info: http://benji-jones.tk/

Oud-leerlingenreünie (24/04)

de oudervereniging van het Atheneum Boom
stelt voor

Oud-leerlingenreünie

op VRIJDAG 24 APRIL 2015 vanaf 19u30

in de refter (nieuwbouw) van de school (ingang E. Tinelstraat)

kom je samen met ons herinneringen uit je schooltijd ophalen?

Schrijf je dan in door een kleine bijdrage van € 5,00 p.p te storten op rekeningnummer BE85 9731 0856 9306 van de oudervereniging en dit ten laatste tegen maandag 20 april.
Zet in de mededeling je naam en het jaar waarin je afstudeerde.

Je kan je aanwezigheid bevestigen via S.Janssens@telenet.be
Heb je nog leuke foto’s uit je studententijd? !
Mail ze naar S.Janssens@telenet.be
of bezorg ze op de school met duidelijke vermelding van je naam en adres

Niet te missen! (09/05)

Infodag zaterdag 9 mei 2015
doorlopend van 10 tot 15 uur

(Ingang nieuwbouw - E. Tinelstraat 5 – 2850 Boom)

Trefmoment leerkrachten - directie – CLB
Optredens - toonmomenten door leerlingen van verschillende studierichtingen
ASO: ECONOMIE - HUMANE WETENSCHAPPEN - LATIJN - TALEN -  SPORTWETENSCHAPPEN - WETENSCHAPPEN - WISKUNDE
TSO: HANDEL - BOEKHOUDEN INFORMATICA - INFORMATICABEHEER - LICHAMELIJKE OPVOEDING EN SPORT
Se-n-Se: SPORTCLUB - EN FITNESSBEGELEIDER (7de jaar)

Inschrijvingen:
Breng onderstaand formulier ingevuld mee om je inschrijving vlot te laten verlopen:

- inschrijvingsfiche 2015-2016 (word-formaat)
- inschrijvingsfiche 2015-2016 (pdf-formaat)

 

Vraag via onderstaande link uw gratis sms-ticket aan om de busroute met uw zoon/dochter te testen!
http://school.buzzynet.be/naarschool/40411/1

Dance Battle III Classic & Urban (09/05)

6 leerlingen van het Atheneum Boom 6 lichamelijke opvoeding & sport organiseren voor hun GIP een Dance Battle in de sporthal van Boom.
Het belooft een groot succes te worden met zeer goede dansers! Daarom is de boodschap kom kijken en geniet van het spektakel!

Meer info:

https://www.facebook.com/events/766434063435092/?ref=22

 

J.B. Davidstraat 2 te 2850 Boom
03 888 05 24 (tel) - 03 844 67 85 (fax) -
atheneumboom@g-o.be

GO! Rupel
 van 2,5 tot 18+

Basisscholen Boom Park – ’t Krekeltje - Hoeksteen - De Blokkendoos
Secundaire scholen MS Den Brandt - Atheneum Boom - TA Den Biezerd

De scholen van GO! Rupel profileren zich als 1 geheel zonder de eigenheid van elke school op te geven. GO! Rupel biedt alle leerlingen tussen 2,5 en 18+ de mogelijkheid zichzelf te ontplooien en te ontwikkelen volgens hun eigen talent en interesses.

Wat bieden wij u aan:

Leerlingen optimale ontwikkelingskansen bieden en ze begeleiden opdat zij kunnen opgroeien tot gelukkige, positief denkende en kritische jongeren kan niet zonder een duidelijke onderwijsvisie en strategie.

De grote principes van de onderwijsvisie en -strategie zijn vastgelegd in het Pedagogisch Project van het GO! Onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap. Het streeft naar de totale ontwikkeling van de persoon en heeft daarbij oog voor de optimale ontwikkeling van elke individuele leerling.

Ons pedagogisch project opteert voor een dynamisch mens- en maatschappijbeeld en beoogt de vorming van vrije mensen. In de ontwikkelingsbegeleiding van de jongeren leggen wij de klemtoon op de mens als individu en op de mens als gemeenschapswezen.

Om onze doelstellingen te bereiken, stemmen wij onze beleidsvisie af op ons pedagogisch project. De scholen van het GO! Onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap zijn democratisch. Daarom willen wij in onze scholen het proces blijven stimuleren om alle belanghebbenden uit te nodigen en te laten participeren in het beleid.

Informatie, coördinatie en inspraak zijn fundamentele begrippen in de beleidsvisie van het GO! Onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap en van onze school in het bijzonder.