U bent hier: Home

Atheneum Boom
2de en 3de graad ASO en TSO

Nieuws in de kijker

Provinciaal kampioen basketbal (11/01)

Na een wervelende start (12 -0) in de provinciale finale basketbal bleven de scholieren meisjes van Atheneum Boom met snelle full-court basketbal de tegenstrever domineren. Sofie Verhaegen en Ilke Pelgrims vonden elkaar blindelings en Marie Dendal maakte het de Mechelse tegenstrever erg lastig via splijtende drives. De reboundduels werden gewonnen waardoor onze fastbreak met Colette Faniel en Laura Lemahieu als afwerker snelle punten opleverden. Hierdoor konden we gaan rusten met een voordeel van 20 punten verschil op het scorebord. De 2de helft begon moeizaam, maar door een sterke Juliette Deraedt en een niet missende Messalina Zearo konden de meisjes het verschil nog groter maken. Onze meisjes wonnen overtuigend met 90-49 op het scoreboard.

Op naar de Vlaamse finale. Go Atheneum Boom! (www.atheneumboom.be)
 

Provinciaal kampioen volleybal (30/11)

De leerlingen van de schoolploeg volleybal zijn vandaag in Kessel provinciaal kampioen geworden.

Na 2 spannende wedstrijden mochten we de gouden medailles en beker in ontvangst nemen!

Op woensdag 3 mei 2017 vertegenwoordigen we onze provincie op de Vlaamse finale!

 

Wij willen alvast onze volleyballers bedanken voor hun inzet.

Manu Permanne, Yannick Deloose, Lisse Cauwenberghs, Chimme Janssens, Wolf de Blende, Nick De Borger, Ryan Claes en Marthe Mennes: bedankt!
 

Vlajo innovatiekamp (16/11 tot 17/11)

Het team ‘aNimals iNsurance’ (met o.a. Arzia Zekir (Atheneum Boom)) heeft het 1e Vlajo Innovatiekamp van het nieuwe schooljaar voor leerlingen secundair onderwijs gewonnen.
Vijf leerlingen uit de 3e graad secundair onderwijs bedachten in opdracht van verzekeraar NN Group een creatieve oplossing voor een reëel bedrijfsvraagstuk: hoe kan een verzekeraar zich onderscheiden van de concurrentie? De winnaars haalden het van 18 andere teams waarbij in totaal 108 leerlingen op zoek gingen naar innovatie ideeën. Zij bedachten een unieke levensverzekering voor dieren. Dit innovatiekamp wil het ondernemerschap en de creativiteit bij jongeren aanwakkeren.

“Mensen hechten veel belang aan hun huisdier(en). Een levensverzekering voor mensen is er al, maar omdat sommige mensen hun dier(en) beschouwen als hun eigen kind heeft het dier voor hen een andere waarde, vandaar ons idee om een specifieke levensverzekering voor dieren uit te werken”, zegt Arzia Zekir. “Voor mensen is er ook een voordeel, namelijk het leven van hun dier is verzekerd en ze zullen zich geen zorgen moeten maken wanneer zijzelf overlijden of wanneer het dier overlijdt. Deze oplossing is anders omdat we bewust belang hechten aan zowel het welzijn van het dier als van de mens. Het gaat hier niet enkel over het geven van een uitkering aan mensen, maar er kunnen alternatieve oplossingen zijn zoals in geval van overlijden van het baasje, wat gebeurt er dan met het dier? We zouden het kunnen plaatsen in een kennel bijvoorbeeld. We bieden meer dan alleen maar een levensverzekering aan. We bieden een service aan.”

De jongeren werden in hun creatieve brainstorm bijgestaan door experten van NN Group. De beste teams stelden hun project vandaag voor aan een professionele jury. “Ik was verbaasd over de dynamiek en aangereikte ideeën tijdens dit tweedaagse innovatiekamp”, zegt Jan Van Autreve, CEO van NN Group. “Het winnende team heeft een schitterende presentatie gegeven en een zeer concreet concept uitgewerkt. We gaan hun idee niet zomaar klasseren, we gaan nu verder intern evalueren en bespreken. De winnaars worden binnenkort ook uitgenodigd bij ons op het bedrijf om een kijkje te komen nemen achter de schermen.”

Een Vlajo Innovatiekamp is een unieke kans voor jongeren om hun creativiteit en ondernemingszin aan te scherpen. Ze leren in team werken, moeten voor een publiek spreken en kunnen hun ideeën aftoetsen met experts uit het bedrijfsleven. Het initiatief maakt deel uit van een reeks innovatiekampen die Vlajo in alle Vlaamse provincies met verschillende partners organiseert, voor zowel secundair als hoger onderwijs.

bron: https://www.vlajo.org/nieuws/2016/11/18/114-leerlingen-winnen-innovatiekamp-met-unieke-levensverzekering-voor-dieren

 

J.B. Davidstraat 2 te 2850 Boom
03 888 05 24 (tel) -
info@atheneumboom.be

GO! Rupel
 van 2,5 tot 18+

Basisscholen Boom Park – ’t Krekeltje - Hoeksteen - De Blokkendoos
Secundaire scholen MS Den Brandt - Atheneum Boom - TA Den Biezerd

De scholen van GO! Rupel profileren zich als 1 geheel zonder de eigenheid van elke school op te geven. GO! Rupel biedt alle leerlingen tussen 2,5 en 18+ de mogelijkheid zichzelf te ontplooien en te ontwikkelen volgens hun eigen talent en interesses.

Wat bieden wij u aan:

Leerlingen optimale ontwikkelingskansen bieden en ze begeleiden opdat zij kunnen opgroeien tot gelukkige, positief denkende en kritische jongeren kan niet zonder een duidelijke onderwijsvisie en strategie.

De grote principes van de onderwijsvisie en -strategie zijn vastgelegd in het Pedagogisch Project van het GO! Onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap. Het streeft naar de totale ontwikkeling van de persoon en heeft daarbij oog voor de optimale ontwikkeling van elke individuele leerling.

Ons pedagogisch project opteert voor een dynamisch mens- en maatschappijbeeld en beoogt de vorming van vrije mensen. In de ontwikkelingsbegeleiding van de jongeren leggen wij de klemtoon op de mens als individu en op de mens als gemeenschapswezen.

Om onze doelstellingen te bereiken, stemmen wij onze beleidsvisie af op ons pedagogisch project. De scholen van het GO! Onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap zijn democratisch. Daarom willen wij in onze scholen het proces blijven stimuleren om alle belanghebbenden uit te nodigen en te laten participeren in het beleid.

Informatie, coördinatie en inspraak zijn fundamentele begrippen in de beleidsvisie van het GO! Onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap en van onze school in het bijzonder.