U bent hier: Home

GO! atheneum Boom
2de en 3de graad ASO en TSO

Nieuws in de kijker

Inschrijvingen schooljaar 2018-2019

Inschrijvingen

Vrije inschrijvingsperiode:

- Voor de tweede en derde graad van het voltijds gewoon secundair onderwijs kunnen de inschrijvingen ten vroegste starten op de eerste schooldag na de paasvakantie van het voorafgaande schooljaar.

Voor GO! atheneum Boom start de inschrijvingsperiode voor het schooljaar 2018-2019 vanaf 16 april 2018.

Inschrijven kan:

 • tijdens de schooluren na telefonische afspraak (03 888 05 24)
 • tijdens de infodag op zaterdag 21 april 2018 van 10 tot 15 uur
 • tijdens de inschrijvingsavond op vrijdag 4 mei 2018 van 15.30 tot 19.30 uur
 • tijdens de zomervakantie: van 2 t.e.m. 5 juli en van 16 t.e.m. 30 augustus 2018
  • na telefonische afspraak (03 888 05 24)
   of
  • zonder afspraak
   - op maandag 2 en dinsdag 3 juli van 9u-12u en 18u-20u
   - op woensdag 4 en donderdag 5 juli van 9u-12u

   - op maandag 27 en dinsdag 28 augustus van 9u-12u en 18u-20u
   - op woensdag 29 en donderdag 30 augustus van 9u-12u

Ook samenleven komt aan bod op GO! atheneum Boom (30/06)

Leerlingen vertellen over "Organiseren" op GO! atheneum Boom (29/06)

Meer over het thema "Bewegen" op GO! atheneum Boom (28/06)

Meer over het thema "Onderzoeken" op GO! atheneum Boom (27/06)

Vandaag is het de beurt aan het thema "Onderzoeken".

Leerlingen GO! atheneum Boom stellen hun school voor (26/06)

Deze week kunnen jullie elke dag een nieuw kennismakingsfilmpje terugvinden op de website van onze school en onze Facebookpagina.
Het filmpje van vandaag staat in het teken van "vernieuwen".

Doorlichtingsverslag 2016-2017 (24/10 tot 28/10)

Eind oktober (24-28/10/2016) ontving onze school de onderwijsinspectie.

Het doorlichtingsverslag kan u terugvinden via onderstaande link:

 - doorlichtingsverslag schooljaar 2016-2017

 

J.B. Davidstraat 2 te 2850 Boom
03 888 05 24 (tel) -
info@atheneumboom.be

GO! Rupel
 van 2,5 tot 18+

Basisscholen GO! Boom Park – GO! ’t Krekeltje - GO! Hoeksteen - GO! De Blokkendoos
Secundaire scholen GO! MS Den Brandt - GO! atheneum Boom - GO! TA Den Biezerd

De scholen van GO! Rupel profileren zich als 1 geheel zonder de eigenheid van elke school op te geven. GO! Rupel biedt alle leerlingen tussen 2,5 en 18+ de mogelijkheid zichzelf te ontplooien en te ontwikkelen volgens hun eigen talent en interesses.

Wat bieden wij u aan:

Leerlingen optimale ontwikkelingskansen bieden en ze begeleiden opdat zij kunnen opgroeien tot gelukkige, positief denkende en kritische jongeren kan niet zonder een duidelijke onderwijsvisie en strategie.

De grote principes van de onderwijsvisie en -strategie zijn vastgelegd in het Pedagogisch Project van het GO! Onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap. Het streeft naar de totale ontwikkeling van de persoon en heeft daarbij oog voor de optimale ontwikkeling van elke individuele leerling.

Ons pedagogisch project opteert voor een dynamisch mens- en maatschappijbeeld en beoogt de vorming van vrije mensen. In de ontwikkelingsbegeleiding van de jongeren leggen wij de klemtoon op de mens als individu en op de mens als gemeenschapswezen.

Om onze doelstellingen te bereiken, stemmen wij onze beleidsvisie af op ons pedagogisch project. De scholen van het GO! Onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap zijn democratisch. Daarom willen wij in onze scholen het proces blijven stimuleren om alle belanghebbenden uit te nodigen en te laten participeren in het beleid.

Informatie, coördinatie en inspraak zijn fundamentele begrippen in de beleidsvisie van het GO! Onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap en van onze school in het bijzonder.