U bent hier: Home

Atheneum Boom
2de en 3de graad ASO en TSO

Nieuws in de kijker

De schreeuw van de Atheneum Boom-leeuw

Liam Goos, leerling uit 3 humane wetenschappen, startte als 12-jarige aspirant met wielrennen bij wielerclub Steeds Vooraan Kontich. Het wielrennen bleek al heel snel zijn passie te zijn. Tijdens de afgelopen drie seizoenen verzamelde Liam verschillende top-10 en podiumplaatsen (20 in het voorbije seizoen), waaronder twee overwinningen op de weg en één overwinning op de piste. Deze winter stapt Liam over naar de categorie Nieuwelingen. Zijn aspirantenjaren sloot hij op een schitterende manier af door zijn laatste wegkoers en pistewedstrijd te winnen (zie foto's).


Foto 1: de 'schreeuw van de leeuw' foto na de overwinning tijdens de wegkoers in Mechelen eind augus

 


Foto 2: de eindoverwinning van de piste Challenge Rik Van Linden. Deze overwinning kwam er nadat Liam de 4 piste-meetings in deze Challenge won.

Leren evacueren (23/09)

De leerlingen van het derde middelbaar leerden vandaag hoe ze een bus op een correcte manier moeten evacueren in geval van nood.

De mediatheek werd tijdelijk omgebouwd tot een fictieve reisbus en de leerlingen oefenden aan de hand van verschillende situaties wat ze moeten doen wanneer zich een ongeval met de bus voordoet.

Volgende week vertrekken alle derdejaars op GWP met de bus. Daarnaast gaan veel leerlingen met de bus naar het zwembad en komen heel wat tieners met de bus naar school. Daarom vinden we het als school belangrijk om de leerlingen voor te bereiden op mogelijke noodscenario’s.

Er werd veel geoefend en elke klas deed een poging om een bus te evacueren in minder dan 30 seconden.

Groot applaus voor de leerlingen van 3 lichamelijke opvoeding & sport B en 3 economie! Zij evacueerden de bus op een correcte en snelle manier: 24 seconden.

PROFICIAT !

 

J.B. Davidstraat 2 te 2850 Boom
03 888 05 24 (tel) -
info@atheneumboom.be

GO! Rupel
 van 2,5 tot 18+

Basisscholen Boom Park – ’t Krekeltje - Hoeksteen - De Blokkendoos
Secundaire scholen MS Den Brandt - Atheneum Boom - TA Den Biezerd

De scholen van GO! Rupel profileren zich als 1 geheel zonder de eigenheid van elke school op te geven. GO! Rupel biedt alle leerlingen tussen 2,5 en 18+ de mogelijkheid zichzelf te ontplooien en te ontwikkelen volgens hun eigen talent en interesses.

Wat bieden wij u aan:

Leerlingen optimale ontwikkelingskansen bieden en ze begeleiden opdat zij kunnen opgroeien tot gelukkige, positief denkende en kritische jongeren kan niet zonder een duidelijke onderwijsvisie en strategie.

De grote principes van de onderwijsvisie en -strategie zijn vastgelegd in het Pedagogisch Project van het GO! Onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap. Het streeft naar de totale ontwikkeling van de persoon en heeft daarbij oog voor de optimale ontwikkeling van elke individuele leerling.

Ons pedagogisch project opteert voor een dynamisch mens- en maatschappijbeeld en beoogt de vorming van vrije mensen. In de ontwikkelingsbegeleiding van de jongeren leggen wij de klemtoon op de mens als individu en op de mens als gemeenschapswezen.

Om onze doelstellingen te bereiken, stemmen wij onze beleidsvisie af op ons pedagogisch project. De scholen van het GO! Onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap zijn democratisch. Daarom willen wij in onze scholen het proces blijven stimuleren om alle belanghebbenden uit te nodigen en te laten participeren in het beleid.

Informatie, coördinatie en inspraak zijn fundamentele begrippen in de beleidsvisie van het GO! Onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap en van onze school in het bijzonder.