U bent hier: Home

Atheneum Boom
2de en 3de graad ASO en TSO

Nieuws in de kijker

Infoavond voor de ouders van (nieuwe) leerlingen (03/09)

Infoavond voor ouders van 3de jaren en nieuwe leerlingen van 19.00 tot 21.00 uur (ingang via E. Tinelstraat)

Programma
  - Verwelkoming door directie
  - Voorstelling schoolteam
  - Enkele belangrijke afspraken (aspecten uit het schoolreglement)
  - Ander ondersteunend aanbod voor de leerlingen (studiebegeleiding, leerstoornissen,…)
  - Demo Smartschool voor ouders
  - Organisaties aan de school verbonden – vzw Vriendenkring / ouderraad
  - Varia
 

Herdenking van de bevrijding van Boom (05/09)

Naar jaarlijkse gewoonte neemt onze school deel aan de herdenkingsplechtigheid van de Bevrijding van Boom op zaterdag 5 september 2015.

Programma:
  09.45 uur: bijeenkomst op de Heldenplaats in Boom
  09.55 uur: opstellen aan de Heldenplaats in Boom
  10.00 uur: herdenkingsplechtigheid aan het monument met toespraken, bloemenhulde en muzikale opluistering
  10.30 uur: einde van de herdenkingsplechtigheid van de Bevrijding
  10.40 uur: vertrek met overzet naar de herdenkingsplechtigheid van de Bevrijding van Klein-Willebroek
  11.00 uur: herdenkingsplechtigheid van de Bevrijding te Klein-Willebroek

Schoolfotograaf (17/09)

De schoolfotograaf komt dit schooljaar langs op donderdag 17 september.

Teambuilding Tongerlo (23/09 tot 25/09)

De leerlingen van 3LS en 3SW gaan op 3-daagse teambuilding naar Tongerlo.

Teambuilding Dworp (30/09 tot 02/10)

De leerlingen van 3ASO en 3HAN gaan op 3-daagse teambuilding naar Dworp.

Spaghettiavond (09/10)

Meer info volgt

Tussentijds rapport (19/10)

De leerlingen ontvang hun Tussentijds rapport.

Oudercontact met de klastitularis op afspraak (22/10)

Oudercontact met de klastitularis op afspraak van 18.30 - 20.30 uur.

Afspraken kunnen enkel gemaakt worden via Smartschool.
Voor meer informatie hieromtrent kan u met ons contact opnemen via ict@atheneumboom.be.

 

J.B. Davidstraat 2 te 2850 Boom
03 888 05 24 (tel) - 03 844 67 85 (fax) -
atheneumboom@g-o.be

GO! Rupel
 van 2,5 tot 18+

Basisscholen Boom Park – ’t Krekeltje - Hoeksteen - De Blokkendoos
Secundaire scholen MS Den Brandt - Atheneum Boom - TA Den Biezerd

De scholen van GO! Rupel profileren zich als 1 geheel zonder de eigenheid van elke school op te geven. GO! Rupel biedt alle leerlingen tussen 2,5 en 18+ de mogelijkheid zichzelf te ontplooien en te ontwikkelen volgens hun eigen talent en interesses.

Wat bieden wij u aan:

Leerlingen optimale ontwikkelingskansen bieden en ze begeleiden opdat zij kunnen opgroeien tot gelukkige, positief denkende en kritische jongeren kan niet zonder een duidelijke onderwijsvisie en strategie.

De grote principes van de onderwijsvisie en -strategie zijn vastgelegd in het Pedagogisch Project van het GO! Onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap. Het streeft naar de totale ontwikkeling van de persoon en heeft daarbij oog voor de optimale ontwikkeling van elke individuele leerling.

Ons pedagogisch project opteert voor een dynamisch mens- en maatschappijbeeld en beoogt de vorming van vrije mensen. In de ontwikkelingsbegeleiding van de jongeren leggen wij de klemtoon op de mens als individu en op de mens als gemeenschapswezen.

Om onze doelstellingen te bereiken, stemmen wij onze beleidsvisie af op ons pedagogisch project. De scholen van het GO! Onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap zijn democratisch. Daarom willen wij in onze scholen het proces blijven stimuleren om alle belanghebbenden uit te nodigen en te laten participeren in het beleid.

Informatie, coördinatie en inspraak zijn fundamentele begrippen in de beleidsvisie van het GO! Onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap en van onze school in het bijzonder.