U bent hier: Home

Atheneum Boom
2de en 3de graad ASO en TSO

Nieuws in de kijker

Schooltoneel: De vredesduif (25/04)

Tekst: Fabian en Nathan Hermans
Regie: Thierry Serrien

Wanneer: vrijdag 25/04/2014 om 20u00

Kaarten: €5 (via http://www.devredesduif.tk of atheneumboom@g-o.be

Locatie: Turnzaal Atheneum Boom (via E. Tinelstraat)

Oud-leerlingenreünie (25/04)

de oudervereniging van het Atheneum Boom
stelt voor

Oud-leerlingenreünie

op VRIJDAG 25 APRIL 2014 vanaf 19u30

in de refter (nieuwbouw) van de school (ingang E. Tinelstraat)

kom je samen met ons herinneringen uit je schooltijd ophalen?

Schrijf je dan in door een kleine bijdrage van € 5,00 p.p te storten op rekeningnummer BE85 9731 0856 9306 van de oudervereniging en dit ten laatste tegen maandag 21 april.
Zet in de mededeling je naam en het jaar waarin je afstudeerde.

Je kan dan je aanwezigheid bevestigen via S.Janssens@telenet.be
Heb je nog leuke foto’s uit je studententijd? !
Mail ze naar S.Janssens@telenet.be
of bezorg ze op de school met duidelijke vermelding van je naam en adres
 

Infodag (17/05)

Infodag zaterdag 17 mei 2014
doorlopend van 13 tot 17 uur

Optredens - toonmomenten door leerlingen van verschillende studierichtingen
(LATIJN / TALEN / WETENSCHAPPEN / HUMANE WETENSCHAPPEN / SPORTWETENSCHAPPEN / ECONOMIE / HANDEL - BOEKHOUDEN INFORMATICA -INFORMATICABEHEER / LICHAMELIJKE OPVOEDING EN SPORT)
Trefmoment leerkrachten - directie – CLB
Inschrijvingen

Ingang nieuwbouw - E. Tinelstraat 5 – 2850 Boom

Starterspact (14/01)

De begeleiding van nieuwe leerkrachten is voor onze school, Atheneum Boom, een prioriteit. In samenwerking met alle directeurs van Scholengroep Rivierenland ondertekende de directeur van onze school één dag na de lancering van het project van Klasse dan ook het Starterspact. De school staat achter de elf engagementen en ziet het Starterspact niet als een eindpunt. Een prijs van Klasse voor alle starters van onze school zou daarom een extra aanmoediging zijn om ons beleid verder te zetten.

 

J.B. Davidstraat 2 te 2850 Boom
03 888 05 24 (tel) - 03 844 67 85 (fax) -
atheneumboom@g-o.be

GO! Rupel
 van 2,5 tot 18+

Basisscholen Boom Park – ’t Krekeltje - Hoeksteen - De Blokkendoos
Secundaire scholen MS Den Brandt - Atheneum Boom - TA Den Biezerd

De scholen van GO! Rupel profileren zich als 1 geheel zonder de eigenheid van elke school op te geven. GO! Rupel biedt alle leerlingen tussen 2,5 en 18+ de mogelijkheid zichzelf te ontplooien en te ontwikkelen volgens hun eigen talent en interesses.

Wat bieden wij u aan:

Leerlingen optimale ontwikkelingskansen bieden en ze begeleiden opdat zij kunnen opgroeien tot gelukkige, positief denkende en kritische jongeren kan niet zonder een duidelijke onderwijsvisie en strategie.

De grote principes van de onderwijsvisie en -strategie zijn vastgelegd in het Pedagogisch Project van het GO! Onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap. Het streeft naar de totale ontwikkeling van de persoon en heeft daarbij oog voor de optimale ontwikkeling van elke individuele leerling.

Ons pedagogisch project opteert voor een dynamisch mens- en maatschappijbeeld en beoogt de vorming van vrije mensen. In de ontwikkelingsbegeleiding van de jongeren leggen wij de klemtoon op de mens als individu en op de mens als gemeenschapswezen.

Om onze doelstellingen te bereiken, stemmen wij onze beleidsvisie af op ons pedagogisch project. De scholen van het GO! Onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap zijn democratisch. Daarom willen wij in onze scholen het proces blijven stimuleren om alle belanghebbenden uit te nodigen en te laten participeren in het beleid.

Informatie, coördinatie en inspraak zijn fundamentele begrippen in de beleidsvisie van het GO! Onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap en van onze school in het bijzonder.